.

Anankhira Villas 4 星级

15/3 Moo1, Sairee Beach, Koh Tao, Suratthani - 帕岸岛 - 龟岛

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 停车
  • 冷气
  • 不吸烟房
  • 不允许宠物
 • 活动 活动
  • 水上运动
  • 山地运动
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 特别节食菜单(应要求提供)
  • 瓶装水
 • 交通 交通
  • 我想签订迁移服务
 • 家务管理 家务管理
  • 每日清洁服务
 • 健康 健康
  • 简讯